2018. 02. 26-án a Dnevnik napilap 25510. számában megjelent a Pályázat a tömegtájékoztatási termékek és projektumok társfinanszírozására Óbecse község területén a 2018-as évre.

…Óbecse Község Községi elnöke 2018.02.22-én kiírja a következő

PÁLYÁZATOT

a tömegtájékoztatási termékek és projektumok társfinanszírozására Óbecse község területén a 2018-as évre

AZ ESZKÖZÖK RENDELTETÉSE ÉS ÖSSZEGE

A pályázat célja az olyan közérdekű tömegtájékoztatási médiatartalmak gyártásának társfinanszírozása, amelyek hozzájárulnak az igazsággal, pártatlansággal, időbeni és teljes tájékoztatással Óbecse község minden lakosának; az emberi jogok és a demokrácia védelméhez és fejlesztéséhez; a fogyatékosoknak a hiteles, pártatlan, kellő idejű és átfogó tájékoztatásához és a nemzeti kisebbséghez tartozóknak; az állam és a szociális állam fejlesztéséhez; a szabad személyiségfejlődéshez; a gyermek- és ifjúságvédelem előmozdításához; a kulturális és alkotómunka fejlesztéséhez; oktatási rendszer részét képező médiajártasságot is magában foglaló oktatás fejlesztéséhez; a tudomány, a sport és a testnevelés fejlesztéséhez; a környezetvédelemhez és az egészség védelméhez; az újságírói és a médiaprofesszionalizmus valamint a többi médiatartalom Óbecse község területén előmozdításához, amelyek hozzájárulnak a polgárok tájékoztatási szükségeleteinek és az élethez fűződő tartalmak iránti szükségleteik diszkriminációmentes kielégítéséhez…


Mellékletek: