környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a 89/2 KK mileševói kataszteri parcellán található -NS65, NSU65, NSO65 bázisállomás Mileševo-

Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, közzéteszi a következő

ÉRTESÍTÉST

a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt a 89/2 KK mileševói kataszteri parcellán található „NS65, NSU65, NSO65 bázisállomás Mileševo” Projektumra vonatkozóan

 

A projektumhordozó a Telekom Srbija Telekommunikációs vállalat Rt., Belgrád, Takovska utca 2., az újvidéki hálózati rendszer és műszaki részleg igazgatósága, Újvidék, Néphősök utca 2., beterjesztette kérelmét döntéshozatalra a környezeti hatástanulmány szükségességének eldöntéséről a környezetre gyakorolt hatása miatt az „NS65, NSU65, NSO65 bázisállomás Mileševo” projektum kapcsán Mileševón, a Maksim Gorkij utca 2. szám alatt, a 89/2 KK mileševói kataszteri parcellán, Óbecse község területén.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában,  2019. április 01-től 10-ig minden munkanapon 10-től 12 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.