ÓBECSE KÖZSÉG DÍJÁNAK ADOMÁNYOZÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK BENYÚJTÁSA

Az Óbecse község díja, valamint Óbecse község díszpolgára cím alapításáról szóló határozat (Óbecse Község Hivatalos Lapja 5/2010. sz.) 7. szakasza alapján az  Óbecse község évi díját és Óbecse község díszpolgára címet odaítélő bizottság 2015. április 22-én

NYILVÁNOS FELHÍVÁST tesz közzé
ÓBECSE KÖZSÉG DÍJÁNAK
ADOMÁNYOZÁSÁRA VONATKOZÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK BENYÚJTÁSÁRA

a 2015. évre olyan szervezetek és magánszemélyek
számára, akik a gazdaság, a tudomány, a művészet, a sport és egyéb
tevékenységek területén nyújtott jelentős teljesítményükkel, tevékenységükkel vagy
alkotásukkal hozzájárultak Óbecse község gazdasági és társadalmi fejlődéséhez és
tekintélyének növeléséhez

I.
Az évi díj adományozására vonatkozó kezdeményezést jogi személyek, községi szervek, Óbecse község képviselő-testületének munkatestületei, polgári csoportok  és egyének nyújthatnak be.

II.
Az évi díjak adományozására vonatkozó, indoklással ellátott kezdeményezéseket legkésőbb 2015. május 20-áig lehet benyújtani.
A díjak adományozására vonatkozó kezdeményezéseket írásban kell beadni:
– személyesen (KÖZSÉGI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT – 7. SZ. IRODA, 2. számú tolóablak) vagy  ajánlott levélben a következő címre:
Óbecse Község Közigazgatási Hivatala Felszabadulás tér 2. 21220 Óbecse
A borítékon fel kell tüntetni: „Kezdeményezés Óbecse község díjának adományozására“ A 2015. május 20. után átadott kezdeményezések késedelmesnek  minősülnek és nem vesszük őket figyelembe. Az indoklás nélkül benyújtott kezdeményezések hiányosnak minősülnek és nem vesszük őket figyelembe.

III.
A díj adományozásáról Óbecse Község Képviselő-testülete hoz határozatot. A díjat Óbecse Község Községi elnöke adja át a község napja alkalmából rendezett
ünnepségen.

IV.
A kezdeményezések benyújtásával kapcsolatban részletes tájékoztatás Momčilović Orsolyától kapható a 064/8959047-es telefonszámon.