Földi gabonatároló, kísérő elemekkel P+0 B 127122; А 127141; G 222420 projektum környezeti hatástanulmány szükségessége eldöntésének kérelmezéséről

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya

É R T E S Í T
a 23020/3 KK Óbecse kataszteri parcellán lévő
Földi gabonatároló kísérő elemekkel P+0 B 127122; А 127141; G 222420 projektum
környezeti hatástanulmány szükségessége eldöntésének kérelmezéséről

A projektumhordozó az AGRO-LAND DOO Óbecse mezőgépműhely, áruforgalom és szolgáltatás Óbecse, Óbecse Búza utca 1., Óbecse, beterjesztette a kérelmet a környezeti hatástanulmány kidolgozásának szükségességéről, Földi gabonatároló kísérő elemekkel P+0 B 127122; А 127141; G 222420, a 23020/3 PROJEKTUM, Óbecse Donje Ugarnice, 23020/3 KK Óbecse kataszteri parcella Óbecse község területén, a tárgy száma: IV 06 501-86/2018.

A projektumhordozó kérvényéhez tartozó adatokba és dokumentációba betekinthetnek jelen szerv helyiségeiben, a Felszabadulás tér 2. szám alatti 46-os számú irodában, 2018. november 16-tól november 26-ig minden munkanapon 10-től 12 óráig.

Minden érdekelt személy az értesítés közzétételétől számított 10 (tíz) napon belül jelen szervhez írásban beterjesztheti véleményét Óbecse Község Közigazgatási Hivatalához a Felszabadulás tér 2. szám alatt.

Jelen szerv a 3. szakaszban említett határidő leteltét követő 10 (tíz) napon belül határozatot hoz arról, hogy a javasolt projektumhoz szükség van-e környezeti hatástanulmány kidolgozására, s erről időben értesíti majd a nyilvánosságot.