É R T E S Í T É S a Gabonasiló Q= 2x 4140m³ és melléképületek hozzáépítése elnevezésű projektumról szóló hatástanulmány jóváhagyásáról

A környezeti ártalmak felméréséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye 135/04. és 36/09. számok) 29. szakasza és 26. szakasza 2. bekezdése alapján, Óbecse Község Közigazgatási Hivatalának Gazdasági, Beruházási, Helyi Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Osztályának Környezetvédelmi Ügyosztálya megjelenteti az

 

É R T E S Í T É S T

a Gabonasiló Q= 2x 4140m³ és melléképületek hozzáépítése elnevezésű projektumról szóló hatástanulmány jóváhagyásáról

 

Értesítik a nyilvánosságot és az érdekelt szerveket és szervezeteket, hogy a fenti szerv Határozatot hozott a Gabonasiló Q= 2x 4140m³ és melléképületek hozzáépítése hatástanulmány jóváhagyásáról, mely megvalósítását Péterrévén a Topolyai út szám nélküli címén, a 971 kk péterrévei kataszteri parcellán tervezik,  Óbecse község területén, bevezetve a IV 06 501-65/2018-as szám alatt, a projektumhordozó az óbecsei AGRO-PROMET DOO, Dositej utca 8., Óbecse.

 

A hatástanulmány jóváhagyásáról szóló meghozott határozatot megtekinthetik az illetékes szerv 46-os számú irodájában, Óbecsén a Felszabadulás tér 2. szám alatt, jelen értesítés közzétételétől számított 30 napos határidőn belül, minden munkanapon 10.00 és 12.00 óra között.

 

Jelen Határozat ellen közigazgatási per indítható az illetékes bíróságon az értesítés megjelenésétől számított 30 napon belül.