Községi Képviselő-testület

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Óbecse polgármestere

DRAGAN TOŠIĆ,

irodaszám: 35

telefon: 6811-815

e-mail: predsednik@becej.rs


Óbecse polgármester helyettese

DALILA DUJAKOVIĆ, okleveles jogász

irodaszám: 19

telefon: 6811 833


A Községi Képviselő-testület Elnöke:

MGR. NENAD TOMAŠEVIĆ, Közgazdasági tudományok magisztere

irodaszám: 39a

telefon: 6811-805


A Községi Képviselő-testület Alelnöke:

KINKA ERZSÉBET, könyvtáros és hitoktató

irodaszám: 32a

telefon: 6811 803


A Községi Képviselő-testület Titkára:

 Моmčilоvić Orsolya,  okleveles jogász

irodaszám: 39b

telefon: 6811-861

e-mail: skupstina@becej.rs


A Községi Képviselő-testület Titkárhelyettese:

 Marjana Dimitrov,  okleveles jogász

irodaszám: 39b

telefon: 6811-861

e-mail: skupstina@becej.rs

Képviselők:

ALEKSANDAR VUČIĆ – SZERBIA GYŐZ

  • HORVÁT ATTILA
  • VERA ILIĆ
  • VESELIN PROTIĆ
  • DRAGAN LAZIĆ
  • KRIZSÁK MÁTYÁS
  • HEGEDŰS ENDRE
  • ĐURĐINA STANOJEV
  • SOFIJA RADOJEVIĆ
  • DRAGAN TOŠIĆ
  • DALILA DUJAKOVIĆ
  • ZORAN PRODANOV
  • MILAN ONJIN
  • ĐOĐRE BAJAC
  • MIOMIR PELENGIĆ
  • MILJAN JOVANOVIĆ
  • ALEKSANDAR VRSAJKOV
  • SLOBODAN KVRGIĆ
  • ĐORĐE BAJAC

 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – VAJDASÁGI MAGYAR DEMOKRATA PÁRT – MAGYAR EGYSÉG PÁRT – PÁSZTOR ISTVÁN

  • SZILÁGYI EDIT
  • MOLNÁR VIKTOR
  • KINKA ERZSÉBET
  • CSERNYÁK MIHÁLY
  • RAGÁCS ERVIN
  • RAB JÁNOS
  • NOVÁK JÓZSEF

 

SZERB MEGÚJHÓDÁSI MOZGALOM – MINDENKI ÓBECSÉÉRT 

 

  • MGR. NENAD TOMEŠVIĆ
  • LUCIJA LUKIĆ
  • GORDANA NAMAČINSKI
  • BOJAN MARKOVIĆ
  • TÓT NÁNDOR

 

MM-VMDK

  • TARI ISTVÁN
  • DR. FERENC BALZAM MÁRIA
  • KOVÁCS ZSOLT
  • BURNÁT ZOLTÁN

 

ELÉG VOLT – SAŠA RADULOVIĆ

  • STEVAN KOSANOVIĆ
  • MILAN BOKUN
  • SVETLANA DINIĆ

 

 


A képviselő-testület állandó munkatestületei

 

 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács
 2. Településrendezési, Lakásügyi-közművesítési és Környezetvédelmi Tanács
 3. Társadalmi-tevékenységi Tanács
 4. Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács
 5. Statútum-ügyi Bizottság
 6. Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság
 7. Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság
 8. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság

 


 

 A Községi Képviselő-testület hatásköre

 

A Községi Képviselő-testület a Község legfelsőbb szerve, amely a helyi hatalom Alkotmányban,
törvényben és a Község Alapszabályában rögzített alapvető  funkcióit gyakorolja.
A Községi Képviselő-testület a képviselőkből áll össze, akiket közvetlen választásokon, titkos
szavazással, a törvénnyel és községi alapszabállyal összhangban a polgárok választanak meg.

A Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban:
1) meghozza a Község Alapszabályát és a Képviselő-testület Ügyrendjét,
2) meghozza a Község költségvetését és zárszámadását,
3) megállapítja a Község eredeti bevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések
mértékének meghatározásához alapul szolgáló módszert és mércéket,
4) meghozza a Község és az egyes tevékenységek fejlesztési programját,
5) meghozza a Község területrendezési tervét és településrendezési terveit, valamint
szabályozza az építési telkek használatát,
6) előírásokat, általános és egyéb aktusokat hoz,
7) községi népszavazást és a Község területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki,
nyilatkozik a polgári kezdeményezésben foglalt indítványokról és megerısíti az önkéntes járulékról
szóló rendelet javaslatát,
8) a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket
alapít, és gyakorolja a működésük felügyeletét,
9) a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok,
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelı bizottságát, kinevezi és felmenti az
igazgatójukat és jóváhagyja az alapszabályokat,
10) megválasztja és felmenti a Képviselı-testület elnökét és a Képviselı-testület
elnökhelyettesét,
11) tisztségbe helyezi és felmenti a Képviselı-testület titkárát,
12) megválasztja és felmenti a községi elnököt, az ı javaslatára megválasztja a községi
elnök helyettesét és a Községi Tanács tagjait,
13) községi illetékeket és a törvény szerint a Községet megilletı egyéb helyi bevételeket
állapít meg,
14) térítést állapít meg az építési terület rendezése és használata után,
15) a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban meghozza a Község közadósságvállalásáról
szóló aktust,
16) elıírja a vendéglátóipari, kereskedelmi és kisipari objektumok nyitvatartási idejét,
17) véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet,
18) véleményezi a helyi önkormányzatot érintı kérdéseket szabályozó törvényeket,
19) jóváhagyja a Község nevének, címerének és egyéb ismertetı jegyének használatát,
20) a törvényben és az Alapszabályban rögzített egyéb ügyeket lát el.