Községi Képviselő-testület

ÓBECSE KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A Községi Képviselő-testület elnöke: KISS IGOR, szociológus
Óbecse, Felszabadulás tér 2.
Iroda: 39а

A Községi Képviselő-testület elnökhelyettese: mgr. NENAD TOMAŠEVIĆ, közgazdasági tudományok magisztere
Óbecse, Felszabadulás tér 2.
Iroda: 32а

A Községi Képviselő-testület tikára: LOVASI LATINCSITY ZSOLT, okleveles jogász
Óbecse, Felszabadulás tér 2.
Iroda: 39

A Községi Képviselő-testület tikárhelyettese: IRINA KORENOJ VRAČARIĆ, okleveles jogász
Óbecse, Felszabadulás tér 2.
Iroda: 39

Képviselők:

ALEKSANDAR VUČIĆ – GYERMEKEINKÉRT

  • DR VUK RADOJEVIĆ
  • DRAGAN TOŠIĆ
  • SVETLANA VULETIĆ
  • HORVÁT ATTILA
  • DALILA DUJAKOVIĆ
  • DR SLOBODAN DIMITROV
  • ŽAKLINA RADIĆ KRSTIĆ
  • SLOBODAN KVRGIĆ
  • DR BILJANA JOVANOVIĆ
  • KRIZSÁK MÁTYÁS
  • DRAGAN LAZIĆ
  • SVETLANA TAŠKOVIĆ
  • JELA STUPAR GAVRIĆ
  • ZORAN GARDINOVAČKI
  • HEGEDŰS ENDRE
  • MILAN ONJIN
  • SOFIJA RADOJEVIĆ
  • NAGY SÁNDOR
  • TATJANA MITIĆ
  • ŽARKO VIGNJEVIĆ

 

VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG – PÁSZTOR ISTVÁN

  • DR MOLNÁR VIKTOR
  • KISS IGOR
  • GYÖRE DECSOV EMESE
  • DR KONCZ GYULA
  • SZILÁGYI EDIT
  • FEHÉR LÁSZLÓ
  • SZERDA BALÁZS
  • KISS ZOLTÁN
  • RAB VIRÁG ÉVA
  • SZMIESKÓ KAROLINA
  • SIMON NORBERT

 

SZERB KIRÁLYSÁGÉRT – MINDENKI ÓBECSÉÉRT – DR KOSANA NEŠIĆ (SZERB KIRÁLYSÁG MEGÚJHÓDÁSI MOZGALOM, MONARCHISTA FRONT)

 

  • DR KOSANA NEŠIĆ
  • MGR NENAD TOMAŠEVIĆ

 

IVICA DAČIĆ – SZERBIAI SZOCIALISTA PÁRT (SZSZP)

  • VOJISLAV BLAŽIN
  • TAMARA ŽIVKOV-AKSIN
 •  

 

VAJDASÁGI FRONT – EGYESÜLVE A DEMOKRATIKUS ÓBECSÉÉRT (VAJDASÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA LIGA, VAJDASÁGI PÁRT)

  • TÓTH FERENC

 

 


A képviselő-testület állandó munkatestületei

 

 1. Költségvetési és Pénzügyi Tanács
 2. Településrendezési, Lakásügyi-közművesítési és Környezetvédelmi Tanács
 3. Társadalmi-tevékenységi Tanács
 4. Gazdasági és Mezőgazdasági Tanács
 5. Statútum-ügyi Bizottság
 6. Káderügyi, Adminisztratív Kérdésekkel Foglalkozó és Munkaviszony-ügyi Bizottság
 7. Folyamodvány- és Panaszügyi Bizottság
 8. Mandátumügyi és Mentelmi Bizottság

 


 

 A Községi Képviselő-testület hatásköre

 

A Községi Képviselő-testület a Község legfelsőbb szerve, amely a helyi hatalom Alkotmányban,
törvényben és a Község Alapszabályában rögzített alapvető  funkcióit gyakorolja.
A Községi Képviselő-testület a képviselőkből áll össze, akiket közvetlen választásokon, titkos
szavazással, a törvénnyel és községi alapszabállyal összhangban a polgárok választanak meg.

A Községi Képviselő-testület a törvénnyel összhangban:
1) meghozza a Község Alapszabályát és a Képviselő-testület Ügyrendjét,
2) meghozza a Község költségvetését és zárszámadását,
3) megállapítja a Község eredeti bevételeinek kulcsát, valamint a helyi illetékek és térítések
mértékének meghatározásához alapul szolgáló módszert és mércéket,
4) meghozza a Község és az egyes tevékenységek fejlesztési programját,
5) meghozza a Község területrendezési tervét és településrendezési terveit, valamint
szabályozza az építési telkek használatát,
6) előírásokat, általános és egyéb aktusokat hoz,
7) községi népszavazást és a Község területének egy részére kiterjedő népszavazást ír ki,
nyilatkozik a polgári kezdeményezésben foglalt indítványokról és megerısíti az önkéntes járulékról
szóló rendelet javaslatát,
8) a törvénnyel összhangban szolgálatokat, közvállalatokat, intézményeket és szervezeteket
alapít, és gyakorolja a működésük felügyeletét,
9) a törvénnyel összhangban kinevezi és felmenti az általa alapított közvállalatok,
intézmények, szervezetek és szolgálatok igazgató- és felügyelı bizottságát, kinevezi és felmenti az
igazgatójukat és jóváhagyja az alapszabályokat,
10) megválasztja és felmenti a Képviselı-testület elnökét és a Képviselı-testület
elnökhelyettesét,
11) tisztségbe helyezi és felmenti a Képviselı-testület titkárát,
12) megválasztja és felmenti a községi elnököt, az ı javaslatára megválasztja a községi
elnök helyettesét és a Községi Tanács tagjait,
13) községi illetékeket és a törvény szerint a Községet megilletı egyéb helyi bevételeket
állapít meg,
14) térítést állapít meg az építési terület rendezése és használata után,
15) a közadósságot szabályozó törvénnyel összhangban meghozza a Község közadósságvállalásáról
szóló aktust,
16) elıírja a vendéglátóipari, kereskedelmi és kisipari objektumok nyitvatartási idejét,
17) véleményezi a köztársasági, tartományi és körzeti területi tervet,
18) véleményezi a helyi önkormányzatot érintı kérdéseket szabályozó törvényeket,
19) jóváhagyja a Község nevének, címerének és egyéb ismertetı jegyének használatát,
20) a törvényben és az Alapszabályban rögzített egyéb ügyeket lát el.