Мониторинг животне средине

Обавештавамо Вас да је Општинскa управa општине Бечеј 2017. године реализовала праћење стања животне средине.

Извршена су узорковања површинских вода и земљишта, мерења излагања људи нискофреквентним електромагнетним пољима, мерење нивоа буке у животној средини, испитивање квалитета ваздуха и израђена је СТУДИЈА мониторинга животне средине у општини Бечеј.

На основу добијених података израђени су извештаји који су доступни на сајту општине Бечеј и можете им приступити кликом на одговарајући линк испод:

Извештаји 2017:

Извештаји 2018:

Извештаји о испитивању нивоа излагања људи Нискофреквентним и високофреквентним електромагнетним пољима:

Извештаји 2019:

Извештаји 2020:

Извештаји 2021:

Извештаји 2022:

Извештаји 2023: