Плански документи

План детаљне регулације простора насеља „Нестор Џилитов” у .pdf формату можете преузети овде (документ заузима 22Мб).

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАЊЕ У БЕЧЕЈУ

Мапе су у .jpg формату. Можете их преузети кликом на линк, сачекате да се слика појави на екрану,
десни клик на слику па бирате опцију „save image as…“, одредите путању и име датотеке (слике) и кликнете на дугме „save“.

Пратећи документи су у .pdf формату:

Измене и допуне:

Tекстуални део:


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Индустријска зона Бечеј

Мапе су у .jpg формату. Можете их преузети кликом на линк, сачекате да се слика појави на екрану,
десни клик на слику па бирате опцију „save image as…“, одредите путању и име датотеке (слике) и кликнете на дугме „save“.


План детаљне регулације Становање са пословањем – део просторне целине 5

 • План детаљне регулације Становање са пословањем – део целине 5 у .pdf формату можете преузети овде.
 • Личну карту документа План детаљне регулације Становање са пословањем – део целине 5 у .pdf формату можете преузети овде.

Графички део

Графички прилози се могу преузети у .pdf или у .dwf формату.
Бесплатан алат за прегледање .dwf датотека се може преузети са сајта Autodesk-а.
Датотеке се могу преузети кликом на формат датотеке.

 • Постојећа функционална организација у обухвату плана са претежном наменом и комуналном инфраструктуро
  .pdf|.dwf
 • Граница плана и предлог одређивања површине јавне намене
  .pdf|.dwf
 • Планирана намена површина са поделом на карактеристичне целине и зоне
  .pdf|.dwf
 • План саобраћаја, атмосферске канализације, нивелације и регулације
  .pdf|.dwf
 • План регулације и грађења са условима за формирање парцела јавне намене
  .pdf|.dwf
 • План мреже комуналне инфраструктуре и јавног зеленила
  .pdf|.dwf
 • Приказ површина јавне намене за које је потребно извршити експропријацију
  .pdf|.dwf
 • Попречни профили улица 1-1 и 2-2
  .pdf|.dwf
 • Попречни профили улица 3-3 и 4-4
  .pdf|.dwf
 • Попречни профили улица 5-5 и 6-6
  .pdf|.dwf

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КРУЖНОГ ТОКА САОБРАЋАЈА НА РАСКРСНИЦИ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I РЕДА бр.3 И II РЕДА бр.122 У БЕЧЕЈУ

Мапе су у .jpg формату. Можете их преузети кликом на линк, сачекате да се слика појави на екрану,
десни клик на слику па бирате опцију „save image as…“, одредите путању и име датотеке (слике) и кликнете на дугме „save“.


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ – СРБОБРАН


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА НЕСТОР ЏИЛИТОВ У БЕЧЕЈУ


ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОТЛАРНИЦЕ НА БИОМАСУ У БЕЧЕЈУ