Култура

Градски музеј – Бечеј

Директор: Тојзан Акош

Укупан број запослених: 9

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Предлог програма рада директора и развоја установе
 3. Извештај комисије за кадровска питања
 4. Решење о именовању

Градско позориште Бечеј

Директор: Мр Здравко Петровић
Опис: Градско позориште је репрезентативни културни простор града и општине и културно средиште града, заједничка институција и стециште разнородних уметничких домета свих национа града Бечеја

Укупан број запослених: 10

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Предлог програма рада директора и развоја установе
 3. Извештај комисије за кадровска питања
 4. Решење о именовању

Туристичка организација Бечеј

Директор: Милан Оњин

Укупан број запослених: 4

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Извештај комисије за кадровска питања
 3. Решење о именовању

Народна библиотека Бечеј

Директор: Ђијанта Ловаш

Укупан број запослених: 13

Документи:

Поступак избора директора:

 1. Биографија
 2. Предлог програма рада директора и развоја установе
 3. Извештај комисије за кадровска питања
 4. Решење о именовању