АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период 2023. – 2025. године

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ЛОКАЛНОМ АКЦИОНОМ ПЛАНУ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ
ЗА ПЕРИОД 2023. ДО 2025. ГОДИНЕ

 

АКЦИОНИ ПЛАН ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период 2018 – 2022. године