Author Archives for Boris

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ЗА ТРЕТМАН И СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА на катастарској парцели број 3837 КО БЕЧЕЈ

јануар 20, 2023 1:55 pm Published by Comments Off on ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКУ РАЗРАДУ КОМПЛЕКСА ЗА ТРЕТМАН И СКЛАДИШТЕЊЕ НЕОПАСНОГ ЕЛЕКТРИЧНОГ И ЕЛЕКТРОНСКОГ ОТПАДА на катастарској парцели број 3837 КО БЕЧЕЈ

Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бечеј ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ Oдељење за урбанизам, грађевинарство, комуналне послове, имовинско-правне послове, саобраћај и... View Article


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ

јануар 17, 2023 10:34 am Published by Comments Off on ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ

ОГЛАС   ПРЕГЛЕД ГРУПИСАНИХ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА


ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

јануар 9, 2023 9:53 am Published by Comments Off on ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА – ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА


Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена топлотне енергије ЈП Топлана Бечеј за грејну сезону 2022/2023.

децембар 16, 2022 9:22 am Published by Comments Off on Захтев за давање сагласности на одлуку о промени цена топлотне енергије ЈП Топлана Бечеј за грејну сезону 2022/2023.

На основу члана 23. став 5. Одлуке о комуналним делатностима („Службени лист општине Бечеј“ број 11/2014)  Општина објављује захтев  ЈП... View Article


ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА (калориметри, циркулационе пумпе, термостатски вентили и делитељи топлоте)

децембар 2, 2022 4:13 pm Published by Comments Off on ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА (калориметри, циркулационе пумпе, термостатски вентили и делитељи топлоте)

ПРАВИЛНИК   Одлука о расписивању јавног позива за учешће привредних субјеката   Јавни позив за учешће привредних субјеката   Прилог... View Article


ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

децембар 2, 2022 1:34 pm Published by Comments Off on ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Општинска управа општине Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне послове, комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор, у поступку припреме нацрта... View Article


Јавни позив за бесплатну испоруку меркантилног кукуруза као помоћ узгајивачима млечних крава

новембар 17, 2022 10:39 am Published by Comments Off on Јавни позив за бесплатну испоруку меркантилног кукуруза као помоћ узгајивачима млечних крава

На основу Закључка Владе, Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ НВО, КОРИСНИЦИМА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

новембар 9, 2022 11:01 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ НВО, КОРИСНИЦИМА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

Обавештавају се корисници средстава, НВО, којима су одобрена средства из Буџета општине Бечеј за 2022. годину, да су по завршетку... View Article


ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

новембар 8, 2022 8:39 am Published by Comments Off on ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА

БИРАЧКА МЕСТА   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА БИРАЧКО МЕСТО БРОЈ 1   РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ БИРАЧКОГ ОДБОРА ЗА... View Article


ИНФОРМАТОР

октобар 27, 2022 11:48 am Published by Comments Off on ИНФОРМАТОР

ИНФОРМАТОР ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ БЕЧЕЈ   Информатор о раду Општинског правобранилаштва општине Бечеј


ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 4840/2 КО Бечеј

октобар 25, 2022 8:43 am Published by Comments Off on ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 4840/2 КО Бечеј

ОГЛАС


ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 3203 КО Бечеј

октобар 25, 2022 8:42 am Published by Comments Off on ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 3203 КО Бечеј

ОГЛАС


Обавештење о суфинансирању трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за студенте

октобар 3, 2022 9:58 am Published by Comments Off on Обавештење о суфинансирању трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за студенте

ОБАВЕШТЕЊЕ   ЗАХТЕВ ИЗЈАВА


Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

септембар 22, 2022 10:47 am Published by Comments Off on Јавни позив за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица доделом помоћи кроз куповину 5 сеоских кућа и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала и/или кућних апарата/намештаја

Обавештење о продужењу рока за пријаву ЈАВНИ ПОЗИВ ИЗЈАВА подносиоца пријаве ИЗЈАВА о незапослености ИЗЈАВА за једнородитељску породицу ИЗЈАВА власника... View Article


ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 26953 КО Бечеј

септембар 15, 2022 9:45 am Published by Comments Off on ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 26953 КО Бечеј

ОГЛАС


ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 4387/1 КО Бечеј

септембар 15, 2022 9:44 am Published by Comments Off on ОГЛАС о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Бечеј – парцела број 4387/1 КО Бечеј

ОГЛАС


РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА СВАКОДНЕВНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

август 17, 2022 7:16 am Published by Comments Off on РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА СВАКОДНЕВНОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У МЕЂУМЕСНОМ САОБРАЋАЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023

ОБАВЕШТЕЊЕ   ЗАХТЕВ   ИЗЈАВА РОДИТЕЉА ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА


Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј

август 15, 2022 10:51 am Published by Comments Off on Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј

Расписује се Јавни конкурс за учешће грађана за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бечеј.... View Article


Јавни позив за учешће грађана

август 15, 2022 10:41 am Published by Comments Off on Јавни позив за учешће грађана

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ГРАЂАНЕ   Прилог 1 Прилог 2 Прилог 3 Прилог 4 Прилог 5


Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућ

август 11, 2022 9:19 am Published by Comments Off on Обавештење о јавном позиву за избор корисника за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица при куповини 5 сеоских кућ

ОБАВЕШТЕЊЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ И АДУЛТНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (уређајима са земље и из ваздуха) 11.08.2022. (четвртак)

август 9, 2022 10:19 am Published by Comments Off on ОБАВЕШТЕЊЕ О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ И АДУЛТНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ (уређајима са земље и из ваздуха) 11.08.2022. (четвртак)

ОБАВЕШТЕЊЕ   ПЛАКАТ


Oператер „МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО КУЛА- огранак 4 Бечеј“ Бечеј, Петровоселски пут 66, Бечеј, поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa сакупљање нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

јул 26, 2022 11:02 am Published by Comments Off on Oператер „МЕТАЛОПРОМЕТ ДОО КУЛА- огранак 4 Бечеј“ Бечеј, Петровоселски пут 66, Бечеј, поднео зaхтeв зa издaвaњe дoзвoлe зa сакупљање нeoпaснoг oтпaдa, на локацији Бечеј

Обавештење о поднетом захтеву за издавање  дозволе за сакупљање  неопасног отпада   Нa oснoву члaнa 63. стaв 3. и члaнa... View Article