Author Archives for Boris

КОНТАКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

новембар 25, 2023 11:33 am Published by Коментари су искључени на КОНТАКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

ПРЕДСЕДНИК МАРИЈАНА ЛОВРИЋ 064/849-1833   ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА БИЉАНА ГАГИЋ 064/8959-013   СЕКРЕТАР МАРЈАНА ДИМИТРОВ 066/335-750   ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА ЕДВИН ФЕРЕНЦ 064/8959-016


ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГА САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ

новембар 25, 2023 11:06 am Published by Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ ПРЕДЛОГА САСТАВА БИРАЧКИХ ОДБОРА У СТАЛНОМ САСТАВУ

Општинска изборна комисија општине Бечеј обавештава овлашћена лица за предлагање сталног састава бирачких одбора на територији општине Бечеј, да је... View Article


ЈАВНИ ОГЛАС о утврђивању Старе општине у Бачком Градишту за непокретно културно добро – споменик културе

новембар 6, 2023 11:56 am Published by Коментари су искључени на ЈАВНИ ОГЛАС о утврђивању Старе општине у Бачком Градишту за непокретно културно добро – споменик културе

На основу члана 44. став 1 Закона о културном наслеђу („Службени гласник РС“, број 129/2021) и члана 42. тачка 7.... View Article


ИЗБОРИ 2023

новембар 2, 2023 2:29 pm Published by Коментари су искључени на ИЗБОРИ 2023

      ИЗМЕНЕ РЕШЕЊА ЗА БИРАЧКЕ ОДБОРЕ – СТАЛНИ САСТАВ   ИЗМЕНЕ РЕШЕЊА ЗА БИРАЧКЕ ОДБОРЕ – ПРОШИРЕНИ САСТАВ... View Article


ОВЕРА ПОТПИСА

новембар 1, 2023 1:56 pm Published by Коментари су искључени на ОВЕРА ПОТПИСА

ОВЕРА ПОТПИСА   Чланом 72 став 2 ЗАКОН О ИЗБОРУ НАРОДНИХ ПОСЛАНИКА („Сл. гласник РС“, бр. 14/2022) предвиђено је да... View Article


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја Пројекта „Реконструкција и доградња објекта осталих индустријских делатности – Погон за екстракцију сојиних протеинских концентрата са Анексом“, на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 23750/1 КО Бечеј, Индустријска 1

октобар 25, 2023 1:56 pm Published by Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја Пројекта „Реконструкција и доградња објекта осталих индустријских делатности – Погон за екстракцију сојиних протеинских концентрата са Анексом“, на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 23750/1 КО Бечеј, Индустријска 1

ОБАВЕШТЕЊЕ    


Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Бечеј

октобар 24, 2023 1:56 pm Published by Коментари су искључени на Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике Србије у општини Бечеј

I круг   Оглас   Преглед груписаних јавних набавки   Закључак о ценама  


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Реконструкција и доградња објекта осталих индустријских делатности – Погон за екстракцију сојиних протеинских концентрата са Анексом“, на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 23750/1 КО Бечеј, Индустријска 1, на територији општине Бечеј

октобар 10, 2023 12:24 pm Published by Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА „Реконструкција и доградња објекта осталих индустријских делатности – Погон за екстракцију сојиних протеинских концентрата са Анексом“, на животну средину у Бечеју на катастарској парцели број 23750/1 КО Бечеј, Индустријска 1, на територији општине Бечеј

ОБАВЕШТЕЊЕ


ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

октобар 9, 2023 2:06 pm Published by Коментари су искључени на ПРОДУЖЕН РОК ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

Влада Србије је 28.септембра 2023. године усвојила Уредбу о измени и допуни Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе... View Article


КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години

октобар 6, 2023 11:45 am Published by Коментари су искључени на КОНКУРС за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години

КОНКУРС   ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА УКЛАЊАЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА С ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА... View Article


Обавештење о суфинансирању трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за студенте

октобар 4, 2023 2:12 pm Published by Коментари су искључени на Обавештење о суфинансирању трошкова свакодневног превоза у међумесном саобраћају приликом куповине месечних карата за студенте

ОБАВЕШТЕЊЕ   ЗАХТЕВ И ИЗЈАВА


Захтев ЈП Водоканал Бечеј за давање сагласности на Одлуку о корекцији цена комуналних услуга – цена воде, цена одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и Одлуку о корекцији висине накнада за услуге према трећим лицима

септембар 29, 2023 1:14 pm Published by Коментари су искључени на Захтев ЈП Водоканал Бечеј за давање сагласности на Одлуку о корекцији цена комуналних услуга – цена воде, цена одвођења и пречишћавања отпадних вода, као и Одлуку о корекцији висине накнада за услуге према трећим лицима

На основу члана 23. Одлуке о комуналним делатностима, дана 29.09.2023. године Општина објављује захтев ЈП Водоканала Бечеј за давање сагласности... View Article


ДЕРАТИЗАЦИЈА насељених места и свих месних заједница на територији општине Бечеј од 27.09.2023. до 30.09.2023. године

септембар 26, 2023 12:11 pm Published by Коментари су искључени на ДЕРАТИЗАЦИЈА насељених места и свих месних заједница на територији општине Бечеј од 27.09.2023. до 30.09.2023. године

ОБАВЕШТЕЊЕ


Решења о избору програма од јавног интереса удружења у 2023. години

август 3, 2023 1:52 pm Published by Коментари су искључени на Решења о избору програма од јавног интереса удружења у 2023. години

Решење – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   Решење – КУЛТУРА   Решење – ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА   Решење – ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ   Прилог... View Article


Интерни конкурс за попуњавање радног места -Радно место на пословима животне средине и стратешког планирања у Одсеку заштите животне средине у Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј, 1 извршилац у звању саветник.

јул 27, 2023 9:40 am Published by Коментари су искључени на Интерни конкурс за попуњавање радног места -Радно место на пословима животне средине и стратешког планирања у Одсеку заштите животне средине у Одељењу за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј, 1 извршилац у звању саветник.

КОНКУРС   Решење о неуспеху интерног конкурса


ОГЛАС за прикупљање затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј

јул 21, 2023 12:57 pm Published by Коментари су искључени на ОГЛАС за прикупљање затворених писмених понуда ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Бечеј

ОГЛАС


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја ПРОЈЕКТА Радио базне станице „НС 1608_01 ЗР_Бечеј_Исток“ на животну средину, GSM900/UMTS/LTE1800/LTE2100 мреже јавних мобилних телекомуникација Стевана Дороњског 35, на кат.парцели бр. 2964/60 КО Бечеј у Бечеју

јул 21, 2023 10:30 am Published by Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да је потребна процена утицаја ПРОЈЕКТА Радио базне станице „НС 1608_01 ЗР_Бечеј_Исток“ на животну средину, GSM900/UMTS/LTE1800/LTE2100 мреже јавних мобилних телекомуникација Стевана Дороњског 35, на кат.парцели бр. 2964/60 КО Бечеј у Бечеју

ОБАВЕШТЕЊЕ


ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

јул 14, 2023 11:50 am Published by Коментари су искључени на ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА

КУЛТУРА   ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА   ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА„ Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада” на животну срединуна катастарској парцели број 3837 КО Бечеј Тополски пут

мај 26, 2023 8:43 am Published by Коментари су искључени на ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА„ Реконструкција и промена намене зграде трговине за објекат за третман и складиштење неопасног електричног и електронског отпада” на животну срединуна катастарској парцели број 3837 КО Бечеј Тополски пут

Одсек заштите животне средине Одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине Општинске управе Бечеј, на основу... View Article


СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

мај 23, 2023 10:04 am Published by Коментари су искључени на СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ

2024   Службени лист општине Бечеј, година издања: 2024, број: 2 Службени лист општине Бечеј, година издања: 2024, број: 1... View Article


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ

април 12, 2023 2:44 pm Published by Коментари су искључени на ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЧЕЈ

ОГЛАС   Преглед груписаних јавних надметања   ЗАКЉУЧАК о почетним ценама закупа