Становање

Рад са странкама од 8:00 до 13:00
Бечеј, Трг Ослобођења 2
канцеларија број 48
Рад са странкама:
OPŠTINSKI USLUŽNI CENTAR šalter br 9
Telefon: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

ПОСТУПАК ОСНИВАЊА СТАМБЕНИХ ЗАДРУГА

Потребна документација

Становање

Обрасци

Саветодавна помоћ

У складу са чл. 61. став 8. Закона о становању и одржавању стамбених зграда („Сл. гласник РС“ бр. 104/16) Општинска управа Бечеј, Одељење за урбанизам, грађевинарство,
комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор обезбеђује: САВЕТОДАВНУ ПОМОЋ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Саветодавна помоћ за унапређење енергетске ефикасности зграда на територији Општинe Бечеј се од 02.10.2017.године  организује сваког уторка у згради Општине Бечеј, периоду од 0800 до 1000 часова, канцеларија број 48.

ЗАКОН О СТАНОВАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА