Именик

Телефонски бројеви општине

Општинска управа Бечеј - Именик запослених и постављених лица

Презиме Име Канц. Телефон Мобил e-mail Радно место
Дудварски Емил 46 координатор за праћење пројеката у области урбанизма и просторног планирања у кабинету председника општине
Андрић Невен 08a 6811-847 064/89-59-069 neven.andric@becej.rs руководилац групе за послове обезбеђења и возног парка
Андрић Љиљана 43 6811-806 064/89-59-003 pravobranilac@becej.rs заменик општинског правобраниоца општине Бечеј
Арбутина Јелица Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 064/89-59-044 jelica.arbutina@becej.rs порески инспектор
Бартуц Едит 03 6811-824 064/89-59-012 edit.bartuc@becej.rs радно место за вођење бирачког списка
Басарић Моника 03 6811-824 064/89-59-030 monika.basaric@becej.rs радно место на пословима за остваривање права из области друштвене делатности
Бата Ласло 08a 6811-847 064/849-1812 радно место на пословима возача и достављача
Биро Сања 34 6811-863 sanja.biro@becej.rs помоћник председника општине за послове образовања и васпитања
Ботка Зорица Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 zorica.botka@becej.rs службеник у одељењу ЛПА
Божић Бојана 46 6811-832 064/89-59-054 bojana.bozic@becej.rs шеф одсека заштите животне средине
Бранков Черевицки Јелена 51б 6811-809 064/89-59-057 jelena.brankov.cerevicki@becej.rs шеф одсека за људске ресурсе и заједничке послове и координатор послова за област родне равноправности и ...
Буњевачки Александар 45 6811-807 064/89-59-028 aleksandar.bunjevacki@becej.rs радно место припреме на пословима саобраћаја и комуналних делатности
Буњевачки Сања 51a 6811-819 064/89-59-062 sanja.bunjevacki@becej.rs инспектор заштите животне средине
Чимбуровић Данијела 35 6811-815 064/89-59-000 danijela.cimburovic@becej.rs персонални секретар председника општине
Чиплић Милош 18 6811-854 064/89-59-017 milos.ciplic@becej.rs ИТ подршка
Чаби Ева 21 6811-829 064/89-59-020 eva.csabi@becej.rs ликвидатор
Ћук Небојша 50 6811-869 064/89-59-064 nebojsa.cuk@becej.rs саобраћајни инспектор
Цвејанов Тамара 50 6811 857 064/8491 850 tamara.cvejanov@becej.rs комунални инспектор
Дабетић Миља 20 6811-828 064/89-59-007 milja.dabetic@becej.rs шеф одсека за финансије
Давидов Душица 02a 6811-837 064/21-77-543 dusica.davidov@becej.rs шеф одсека за општу управу
Димитријевић Соња 22 6811-866 064/89-59-009 sonja.dimitrijevic@becej.rs књиговођа услужног књиговодства
Димитров Марјана 40a 066/335-750 marjana.dimitrov@becej.rs заменица начелника општинске управе
Ђин Добрила Главна 47 064/8959-091 dobrila.djin@becej.rs кординатор за ромска питања
Дорословачки Срђан 08a 6811-847 064/89-59-022 srdjan.doroslovacki@becej.rs послови заштите од пожара, безбедности и здравља на раду и елементарних непогода
Дорословачки Даниела 48 6811-811 064/89-59-038 daniela.doroslovacki@becej.rs начелница одељења за урбанизам, грађевинарство,комуналне послове, саобраћај и инспекцијски надзор
Грковић Драган 18 6914733 0648549955 dragan.grkovic@becej.rs ИТ подршка
Драгин Зоран 50 6811-857 064/32-80-851 zoran.dragin@becej.rs комунални инспектор
Дујаковић Далила 35а 6811-801 069/89-59-090 dalila.dujakovic@becej.rs члан општинског већа задужен за образовање и социјалну заштиту
Дунђерски Зоран портирница 6811-848 064/89-59-065 zoran.dundjerski@becej.rs послови обезбеђења – чувар
Председник Факс 35 6811-922 predsednik@becej.rs
Ференц Едвин 28 064/89-59-016 ferenc.edvin@becej.rs персонални секретар председника скупштине
Ференц Валерија 07 6811-902 064/89-59-040 valerija.ferenc@becej.rs радно место у писарници
Ференц Каролина MK Бачко Петрово Село 6903-032 064/89-59-070 karolina.ferenc@becej.rs матичар
Гагић Биљана 05 6811-841 064/89-59-013 biljana.gagic@becej.rs правни послови у одсеку за друштвене делатности
Галоњић Татјана 26 6811-859 064/8491-860 tatjana.galonjic@becej.rs финансијски аналитичар
Гложански Ксенија 40 6811-843 064/89-59-077 ksenija.popov@becej.rs заменица секретара скупштине општине
Грбић Милена 44 6811-831 064/89-59-049 milena.grbic@becej.rs припреме на пословима урбанизма и грађевинарства
Ђере Дечов Емеше 30 6811-803 064/70-91-894 emese.gyore.decsov@becej.rs члан општинског већа задужен за регионалну сарадњу, верске заједнице и заштиту права националних мањина
Хањи Тибор 45 6811-807 064/89-59-066 tibor.hanji@becej.rs радно место припреме на пословима саобраћаја и комуналних делатности
Хартман Вера 02 6811-840 064/89-59-073 vera.hartman@becej.rs матичар
Хартман Пирошевачки Катарина 36 6811-845 katarina.hartman@becej.rs
Хербатењи Копре Адриана 07 6811-904 adriana.kopre@becej.rs радно место на пословима грађанских стања
Хорват Ангелина Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 064/89-59-034 angelina@becej.rs порески инспектор
Хусановић Адил 35 6811-815 064/89-59-023 возач
Илчешин Драган 50 6811-869 064/89-59-026 dragan.ilcesin@becej.rs радно место на инспекцијским пословима
Јањић Тијана 47 6811-826 tijana.janjic@becej.rs радно место на пословима грађевинарства II
Јовановић Андреа 39 6811-860 064/89-59-061 andrea.jovanovic@becej.rs
Јовановић Душан ЛПА Уроша Предића 3 6910-139 064/849-1866 dusan.jovanovic@becej.rs начелник одељења за локалну пореску администрацију
Кахрић Олгица 49 6811-808 064/89-59-087 olgica.kahric@becej.rs радно место на пословима из области радних односа
Катић Светлана 7 0800-021-100 svetlana.katic@becej.rs CALL CENTAR
Скупштинска служба Факс 39 6811-817 skupstina@becej.rs
Кирсанов Данијела 17 6811-836 danijela.kirsanov@becej.rs радно место техничар за умножавање
Киш Игор 32 6811-834 064/89-59-078 igor.kis@becej.rs председник скупштине
Кош Иштван 45 6811-807 064/89-59-029 istvan.koos@becej.rs радно место на пословима грађевинарства
Коровљев Марија 11 6811-844 064/89-59-086 kancelarija23@stcable.net радно место на пословима за развој предузетништва
Ковач Зоран 38 6811-820 064/89-59-015 nacelnik@becej.rs начелник општинске управе
Ковач Борис 18 6811-854 064/89-59-001 boris.kovac@becej.rs програмер
Ковачев Дубравка 40 6811-843 064/89-59-035 dubravka.kovacev@becej.rs начелник одељења за послове скупштине општине, председника општине и општинског већа
Ковачев Драган 14 6811-858 066/33-57-16 dragan.kovacev@becej.rs члан општинског већа задужен за област привреде и заштите животне средине
Ковачевић Мирослава 12 6811-849 064/89-59-019 miroslava.kovacevic@becej.rs радно место на пословима дечијег додатка
Ковач Ленке 30 6811-803 064/849-1638 lenke.dostan@becej.rs преводилац – лектор за мађарски језик
Кричковић Ђуро 50 6811-857 djuro.krickovic@becej.rs комунални инспектор
Крунић Љубица 50б 6811-870 064/89-59-027 ljubica.krunic@becej.rs шеф одсека за инспекцијски надзор
Купчо Каталин 12 6811-849 kati.kupco@becej.rs ликвидатор борачко-инвалидске заштите и оператер дечијег додатка
Лакић Николина 064/ 6485-932 nikolina.lakic@becej.rs координатор за праћење пројеката у области заштите животне средине
Ловаши Латинчић Жолт 32 6811-821 064/70-98-837 zolt.lovasi@becej.rs секретар скупштине општине
Ловрић Маријана 41 6811-818 064/84-91-833 marijana.lovric@becej.rs шеф одсека за имовинско-правне послове
Мађар Ерика 07 6811-908 erika.magyar@becej.rs технички секретар одељења
Малетин Снежана 24 6811-850 064/89-59-005 snezana.maletin@becej.rs обрачунски службеник
Мандић Дане 37 6811-846 064/104-6666 dane.mandic@becej.rs члан општинског већа задужен за подручје спорта, омладине и туризма
Милошевић Хартман Ана Урош Предића 3 6910-676 064/6477-099 ana.hartman.milosevic@becej.rs послови редовне и принудне наплате у ЛПА
Милованов Душан 33 6811-804 066/6666-421 dusan.milovanov@transnafta.rs члан општинског већа задужен за месне заједнице
Мишковић Др. Анђелко 13 6811-825 066/33-57-19 miskovic@becej.rs члан општинског већа задужен за пољопривреду и рурални развој
Немчев Синиша 08a санитарни инспектор
Олујић Душан курир 6811-888 064/89-59-011 достављач – курир
Пап Жужана Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 064/89-59-036 zsuzsanna.papp@becej.rs службеник у одељењу ЛПА
Перишић Тамара 49 6811-808 064/89-59-024 tamara.perisic@becej.rs начелница одељења за људске ресурсе, информатичке и заједничке послове
Пешић Мирјана 07 6811-906 064/89-59-084 mirjana.pesic@becej.rs администратор и оператер родитељског додатка
Попов Сандра Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-139 064/84-91-824 sandra.popov@becej.rs Шеф одсека за принудну наплату и пореско административне послове
Поповић Никола 08а 6811-847 064/89-59-039 nikola.popovic@becej.rs послови центра за обавештавање и одбрамбене припреме
Поповић Зоран 11 6811-844 zoran.popovic@becej.rs радно место на пословима за развој пољопривреде
Радојевић Вук 35a 6811-801 predsednik@becej.rs председник општине Бечеј
Радонић Тамара 24 6811-850 tamara.radonic@becej.rs обрачунски службеник
Шари Дуња 16 6811-812 064/84-91-839 dunja.atlagic@becej.rs интерни ревизор
Шетало Тимеа 22 6811-866 064/89-59-081 timea.setalo@becej.rs књиговођа услужног књиговодства
Скакић Давид 05 6811-841 064/89-59-075 david.skakic@becej.rs шеф одсека за друштвене делатности
Славнић Олгица 07 6811-910 olgica.slavnic@becej.rs радно место на пословима благајне у општинском услужном центру
Шпановић Хелена 46 6811-823 064/89-59-048 helena.spanovic@becej.rs радно место на секретарским пословима одељења
Сретеновић Оливера 44 6811-831 olivera.sretenovic@becej.rs припреме на пословима урбанизма и грађевинарства
Стакић Душан 26 6811-859 dusan.stakic@becej.rs саветник на пословима трезора
Стефановић Дејан портирница 6811-836 064/89-59-074 послови обезбеђења – чувар
Стевановић Василија 42 6811-818 vasilija.stevanovic@becej.rs правни послови у одсеку за имовинско правне послове
Судчевић Споменка 01 6811-827 064/89-59-059 spomenka.sudcevic@becej.rs просветни инспектор
Швоња Милена 47 6811-826 milena.svonja@becej.rs координатор за праћење пројеката у области урбанизма и просторног планирања у кабинету председника општине
Сабо Ендре ЛПА Уроша Предића 3 6910-676 064/8959-043 endre.sabo@becej.rs службеник у одељењу ЛПА
Секрењ Анета 32а 6811-803 064/70-94-064 anetta.szekreny@becej.rs помоћница председника општине за пројектно планирање
Сенти Анико 07 6811-907 aniko.lenart@becej.rs ликвидатор накнаде за породиље
Серда Балаж 30 6811-821 064/70-93-506 balazs.szerda@becej.rs члан општинског већа задужен за културу и цивилне организације
Смиешко Каролина 04 6811-839 064/8283-872 karolina.smiesko@becej.rs шеф службе на пословима пружања бесплатне правне помоћи грађанима
Тобџић Деса 22 6811-866 desa.tobdzic@becej.rs књиговођа за директне и индиректне кориснике
Тобџић Десанка Л.П.А. Уроша Предића 3 064/89-59-051 desanka.tobdzic@becej.rs порески инспектор
Топић Јована 36 6811-845 064/89-59-080 jovana.topic@becej.rs шеф одсека за јавне набавке
Тот Ференц 25 6811-802 064/830-15-74 ferenc.tot@becej.rs кабинет председника општине - послови демографије и популационе политике
Вученић Марко 20 6811-828 064/8290656 marko.vucenic@becej.rs послови трезора и главни ликвидатор
Вујиновић Виђенко 15 6811-868 064/84-91-823 vidjenko.vujinovic@becej.rs начелник одељења за привреду, улагања, локални економски развој и заштиту животне средине
Вулетић Светлана 19 6811-846 066/33-57-11 svetlana.vuletic@becej.rs заменица председника општине
Завишић Предраг Л.П.А. Уроша Предића 3 6910-676 066/33-57-21 predrag.zavisic@becej.rs порески инспектор
Ђукић Светлана 51 6811-819 064/89-59-063 svetlana.djukic@becej.rs грађевински инспектор
Ђукић Бига Јасминка 07 6811-824 064/89-59-045 jasminka.biga.djukic@becej.rs радно место у писарници