Буџетски инспектор

Рад са странкама од 8:00 до 14:00
Канцеларија: 23
Буџетски инспектор: Ђорђе Попов

Телефон: Погледајте списак службених телефонских бројева општине Бечеј (именик)

 

План рада:

Годишњи извештај:

Прописи у употреби:

Контролне листе:

 

П о с л о в и :

у изради…