Oдлукa о о расписивању избора за чланове савета месних заједница у Општини Бечеј