Службени лист општине Бечеј, година издања: 2002, број: Registar