Службени лист општине Бечеј, година издања: 2003, број: Registar