Службени лист општине Бечеј, година издања: 1994, број: Registar