Службени лист општине Бечеј, година издања: 2004, број: Registar