Службени лист општине Бечеј, година издања: 2001, број: registar