Решењe о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Бечеј за 2011. годину за временски период од 01.01.2011. године до 30.06.2011. године