Решење о утврђивању Листе кандидата за избор председника општине Бечеј