Решење о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Јавног предузећа за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана” Бечеј