Решење о престанку мандата одборника –ОБРАДОВИЋ БОРИСА