Решење о постављењу начелника Одељења заједничких послова и службеника за јавне набавке