Решење о постављању секретара Општинског већа општине Бечеј