Решење о паспореду места за поставјање киоска на територији општине Бечеј