Решење о одређивању гласачког места на делу територије општине Бечеј ради изјашњавања грађана Месне заједнице Радичевић на референдуму за престанак мандата чланова Месне заједнице Радичевић пре истека времена на кој е су изабрани