Решење о одређивању бирачких места у изборним јединицима за избор одборника Скупштине општине Бечеј