Решење о измени Решења о одређивању бирачких места на територији општине Бечеј за изборе за одборника Скупштине општине и председника општине