Решење о давању сагласности на Извештај о резултатима истраживања анкете за Локални план акције за децу у Бечеју