Решења Скупштине општине Бечеј о утврђивању назива улица са актом Министарства за државну управу и локалну самоуправу о давању сагласности на решења Скупштине општине Бечеј.