Решења Скупштине општине Бечеј о утврђивању назива улица, са актом Министарства за државну управу и локалну самоуправу о давања сагласности на решења Скупштине општине Бечеј