Одлука о јавној атмосферској канализацији и основне одредбе