Одлука о усвајању Стратегије економског развоја општине Бечеј