Одлука о усвајању Локалног акционог плана за унапређење образовног статуса Рома у општини Бечеј 2010—2012 Акциони план за унапређење образовног статуса Рома у општини Бечеј за период од 2010. до 2012. године