Одлука о привременом финансирању јавника расхода у општини Бечеј за период јанур-март 2002.године