Одлука о отпочињању процеса Стратешког планирања и изради Локалне Агенде 21 у општини Бечеј