Одлука о општинском правобранилаштву општине Бечеј