Одлука о начину расноделе средстава за финансирање изборних активности за избор одборника у Скупштину општине Бечеј