Одлука о мерилима за плаћање накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Бечеј (Пречишћен текст)