Одлука о изменама и допунама Одлуке о усклађивању оснивачког акта Установе за спортску и културну активност омладине Бечеј Ђорђе Предин – Баџа са позитивним прописима