Одлука о завршном рачуну буџета општине Бечеј за 2012.годину