Одлука о завршном рачуну буџета Општине Бечеј за 2005. годину