Одлука о завршном рачуну Буџета општине Бечеј за 2006. годину