Одлука о завршеном рачуну Буџета општине Бечеј за 1999. годину