Одлука о дугорочном кредитном задуживању општине Бечеј