Одлука о допунама Одлуке о увођењу накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса