Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Бечеј за период од 01.01.2014. године до 30.09.2014. године